« Allan Gotthelf om Ayn Rands Begrepsteori | Main | Peter Schiff debaterer 'the 99%' »

april 09, 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Karl Martin

Har nå anskaffet filmen på dvd, men har ennå ikke hatt tid til å se den.

The comments to this entry are closed.

My Photo

Annen Tilstedeværelse på nettet

Twitter

Goodreads